eesti keeles

Avalehele / Sisukord

Ekspositsioonist

Print
Ekspositsioonist

Muuseumis on säilinud kõik vee jõul käitatavad metallitööpingid ja enamik käsitööriistu. Nii saab näha 1893. aaastal Berliinis valmistatud treipinki, enne 1900. aaastat Riias valmistatud puurpinki, Inglismaal BENTALLS-patendi järgi valmistatud käia ning kohapeal valmistatud ventilaatorit. Eksponeeritud on suur hulk vanu käsitööriistu ning töövahendeid. Säilinud on ka mitmesugused omavalmistatud treipingi rakised.

Eelmise sajandi 30.-ndatel aastatel valmistas Peeter. Johanson aurukatla baasil mitu iseliikuvat lokomobiili, neist kahe fotod on muuseumis näha. Haruldane on marmortahvlile monteeritud elektrikilp.

Lisaks elektri tootmisele oli töökoja põhitööks ettevõtete seadmete ja põllutöömasinate remont, mis seisnes peamiselt uute laagripukkide, hammasrataste ja muude detailide valmistamises valamise teel pronksit, vasest ja alumiiniumist. On säilinud rohkem kui 200 nende detailide valumudelit, millest enamus on ka välja pandud. Eksponeeritud on ka mitu automootori kolvi toorikut ja nende valumudelit.
Lisaks on eksponeeritud tehases valmistatud "vesioinas" ning lisatud on selle töötamise põhimõtteline skeem.

NB! Ettetellimise korral on võimalik grupile (10-15 inimest) demonstreerida tööpinkide ja elektrigeneraatori tööd.

Muuseumi teisel korrusel on 2 tuba. Esimeses toas on väljapanek vanadest majapidamistarvetest (tööriistad, valgustid, lauanõud jne) ja dokumentidest. Teises toas on väljapanek Rõuge linnuse ja Rõuge alevi ajaloost ning fotod Rõuge Linnamäel väljakaevatud muististest. Veel on eksponeeritud vanad fotod Rõuge vaadetest, hoonetest ja inimestest ning koopiad Rõuge inimesi iseloomustavatest vanadest dokumentidest. 
Ööbikuoru Hüdrotöökoda — Muuseum imago